Blue Flower

Norrköpings Ångbåtsförening är en ideell förening bildad 2000 som äger och driver ångslupen S/S Moa. Vi är f.n. ett trettiotal medlemmar, men vi behöver bli fler. Tveka inte att bli medlem om du är det minsta intresserad av kulturhistoria, ånga, båtar eller teknik. Länk till medlemssidan

Norrköpings ångbåtsförening skall

-          Ha som ändamål att försöka bevara och bidra till ett fortsatt kunnande inom gammal traditionell teknik som ångdrift

-          Främja intresset för bevarande av ångdrivna fartyg och båtar

-          Verka för att sprida en bred kunskap inom området ångmaskiner och dess drift, samt hur man vårdar materialen

-          Framhäva stadens anor och tradition som fartygsbyggnadsort

-          Delta i nationella träffar med inriktning på ångbåtsträffar och utställningar där ångbåtar företrädesvis förekomma

-          Ha som målsättning att samarbeta med stadens näringsliv såväl som stadens museer

-          Ha nära kontakt med andra likvärdiga föreningar och klubbar för att utbyta erfarenheter och information