Blue Flower

Ett stort tack till våra sponsorer som gör drift och underhåll av S/S Moa möjlig

 

 

2018 har Norrköpings ångbåtsförening fått diftsbidarga från Norrköpings kommun